სასარგებლო ინფორმაცია

საერთაშორისო სტანდარტები – საკონტაქტო ინფორმაცია

საერთაშორისო სტანდარტებისაკონტაქტო ინფორმაცია

#

კომპანია/ფიზიკური პირი

წარმომადგენელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

1

International finance corp ნათია მგელაძე

599110496

2

შპს ISO Consulting ივანე დიდბერიძე

593118113

3

შპს ეს დი სი ჯგუფი კარლო კერვალიშვილი

599295090

4

/ ირმა ანთია ირმა ანთია

555510750

5

შპს სტანრატ კონსალტინგი ეკატერინე ბურკაძე

577743969

6

შპს მენეჯმენტის სისტემები ელგუჯა მელაძე

592770880

7

შპს ბიზნეს ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი მანანა იმედაშვილი

592450410

8

/ ტერეზა წულუკიძე ტერეზა წულუკიძე

593360070

9

შპს სთორკონსალტინგი თამაზ თურმანიძე

577571277

10

შპს ისო მენეჯმენტი და ტექნიკური ჯგუფი ლია არჯანაშვილი

571271131

11

შპს ჯი დი სი აი ეკატერინე ქიმერიძე

559157783

12

შპს კვადრა კონსალტინგ საქართველო თამარ გოგიაშვილი

593686800

13

შპს კავკასიის გენეტიკა თამარ ქაჩაძშვილი

593187238

14

შპს .ანთაძის სახელობის სანიტარიის და ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიეროკვევითი ცენტრი რეზო კობახიძე

595223366

15

()იპ გლობალ ქონფორმითი ნინო პეტრიაშვილი

599774707

16

შპს დგ კონსალტინგი რუსუდან ხარგელია

599177774