ქვემო ქართლის რეგიონში მოქმედი ვეტ-აფთიაქები

# დასახელება მისამართი საქმიანობის სფერო 1 ვეტ-აფთიაქი წმინდა ნინოს ჩიხი #1 საცალო ვაჭრობა...

Continue reading

საერთაშორისო სტანდარტები – საკონტაქტო ინფორმაცია

საერთაშორისო სტანდარტები - საკონტაქტო ინფორმაცია # კომპანია/ფიზიკური პირი წარმომადგენელი საკონტაქტო ინფორმაცია 1 Int...

Continue reading

სიახლის სათაური

ლორემ იპსუმ პრინციპითაა უცხოური აფთარივით, შუბლბედ ვსინჯავ დოკუმენტალისტს, შევიტყე სახელმწიფოებრივი, სწავლებითა მოახსენებს ბერძნულად ...

Continue reading